Praktische informatie

Op deze pagina vindt u informatie over het aanmelden bij de praktijk, de verwijsbrief, het intakegesprek, de vorm en duur van psychotherapie en de kosten van de behandeling.

Aanmelden


U kunt zich telefonisch bij de praktijk aanmelden. Dit kan op maandagen tussen 11 en 12 uur.
U kunt ook een bericht inspreken dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug.
Als u zich heeft aangemeld dan wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Mocht er een wachttijd
zijn dan zal ik dit mededelen. Er zit geen wachttijd tussen intakegesprek en behandeling.
U dient een verwijsbrief van de huisarts mee te nemen. Ik zal in het eerste gesprek ook
naar uw BSN-nummer vragen en naar een geldig identiteitsbewijs.

Intake


De intake voor de psychotherapie bestaat uit twee gesprekken. In de gesprekken wordt gevraag naar uw klachten, uw huidige levensomstandigheden en uw (gezins-)achtergrond.
Ook bestaat de mogelijkheid dat er vragenlijsten over uw klachten worden afgenomen.

Op grond van de intake wordt een indicatiestelling gedaan, dat wil zeggen dat er wordt bepaald welke behandelvorm het beste bij uw klachten past. Op grond van de indicatiestelling wordt een behandelplan opgesteld, dat met u wordt besproken.

Het kan zijn dat uw indicatiestelling getoetst wordt in een team van collega-psychotherapeuten, de intervisiegroep. Daar wordt gekeken, of de gekozen behandelvorm voor u en uw klachten de juiste is.

Vorm en duur van psychotherapie


De psychotherapie is een gesprekstherapie, dat wil zeggen dat de therapeut u door gesprekken met uw klachten zal proberen te helpen.
De gesprekken duren tussen de 45 en 60 minuten, afhankelijk van het verloop.
Aan het begin van de behandeling kan een voorzichtige inschatting van de vermoedelijke duur van de behandeling gegeven worden.
U kunt verwezen worden in de generalistische Basis GGZ, bij het vermoeden van een DSM-V stoornis, of in de Specialistische GGZ, bij de daadwerkelijke aanwezigheid van een DSM-V stoornis.
De praktijk biedt de mogelijkheid van E-health. In overleg kunnen sessies ook online gedaan worden.

Vergoedingen


Psychotherapie wordt vergoed door de basisverzekering. Ik heb een contract met alle zorgverzekeraars. Hierdoor kunnen de kosten van de behandeling direct aan deze zorgverzekeraars worden gedeclareerd. U hoeft daarvoor dus niets te doen.

Eigen risico


Vergoeding van zorg in de GGZ valt onder het verplichte eigen risico. In 2023 is het eigen risico € 385,- per persoon (of hoger als u voor een polis gekozen heeft met een hoger eigen risico). Het eigen risico wordt jaarlijks door uw zorgverzekeraar in rekening gebracht.

Zorgprestatiemodel


Op 1 januari 2022 is het zogenaamde Zorgprestatiemodel ingevoerd. In de folder van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten (LVVP) kunt u (naast andere informatie ) lezen wat dit inhoudt: lvvp.info/voor-clienten/folder-voor-clienten/
In het zorgprestatiemodel hoort bij elke verrichting een bepaald tarief. De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) heeft voor elke verrichting een maximumtarief vastgesteld. De zorgverzekeraar betaalt de psychotherapeut een bepaald percentage daarvan. De NZA-tarieven kunt u vinden onder: Tariefbeschikking GGZ en FZ TB/REG-23625-02
Voor onverzekerde zorg (OZP) geldt een tarief van 98 % van het NZA-tarief voor die bepaalde verrichting.

Afmelden


Bij verhindering dient u zich tijdig (dat wil zeggen minimaal 24 uur van tevoren) telefonisch of per e-mail af te melden. Meldt u zich niet tijdig af dan wordt daarvoor 50 euro in rekening gebracht.

Klachtenregeling


Mocht u om één of andere reden ontevreden zijn over uw behandeling dan kunt u met uw klachten uiteraard allereerst bij mij terecht. Mocht uw klacht na overleg met mij nog niet uit de wereld zijn dan kunt u contact opnemen met de beroepsvereniging van vrijgevestigd psychotherapeuten, de LVVP.
Het telefoonnummer van de LVVP is 030-2364338. Website: lvvp.info

Kwaliteitsstatuut


Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Dit kwaliteitsstatuut kunt u hier in pdf-vorm bekijken: kwaliteitsstatuut Psychotherapiepraktijk Zuidoost