Praktische informatie

Op deze pagina vindt u informatie over het aanmelden bij de praktijk, de verwijsbrief, het intakegesprek, de vorm en duur van psychotherapie en de kosten van de behandeling.

Aanmelden


U kunt zich via de e-mail aanmelden (kodink@gazo.nl) of telefonisch op telefoonnummer 088-29 92 137.

Verwijsbrief


Voor de behandeling heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. De verwijsbrief moet u zelf meenemen naar het eerste gesprek, tenzij de huisarts die al naar mij heeft opgestuurd.
Ook dient u een geldige legitimatie naar het eerste gesprek mee te nemen en uw BSN-nummer.

Intake


De intake voor de psychotherapie bestaat uit twee gesprekken. In de gesprekken wordt gevraag naar uw klachten, uw huidige levensomstandigheden en uw (gezins-)achtergrond.
Ook zal er een vragenlijst over uw klachten op de computer worden afgenomen.

Op grond van de intake wordt een indicatiestelling gedaan, dat wil zeggen dat er wordt bepaald welke behandelvorm het beste bij uw klachten past. Op grond van de indicatiestelling wordt een behandelplan opgesteld, dat met u wordt besproken.

Het kan zijn dat uw indicatiestelling getoetst wordt in een team van collega-psychotherapeuten, de intervisiegroep. Daar wordt gekeken, of de gekozen behandelvorm voor u en uw klachten de juiste is.

Vorm en duur van psychotherapie


De psychotherapie is een gesprekstherapie, dat wil zeggen dat de therapeut u door gesprekken met uw klachten zal proberen te helpen.
Bent u doorverwezen in de Generalistische Basis GGZ dan zal de therapie een beperkte duur hebben: maximaal 10 gesprekken.
Bent u doorverwezen in de Specialistische GGZ dan mag de psychotherapie langer duren. Van tevoren is altijd moeilijk te zeggen hoeveel tijd de behandeling zal vergen. Dit is mede afhankelijk van de aard en de ernst van uw klachten.

Vergoedingen


Psychotherapie wordt vergoed door de basisverzekering. Ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: Zilveren Kruis Achmea, Menzis, CZ/Deltaloyd, De Friesland, Multizorg, DSW en VGZ. Hierdoor kunnen de kosten van de behandeling direct aan deze zorgverzekeraars worden gedeclareerd. U hoeft daarvoor dus niets te doen.
Wel kan het zijn dat  de kosten (geheel of gedeeltelijk) verrekend worden met uw eigen risico.

De kosten voor de behandeling van jongeren (13-17 jaar) wordt vergoed door de gemeente.
Ik heb met de gemeente Amsterdam daar een contract voor.

Behandeltarieven


  • Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 90% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de Generalistische Basis GGZ.
    Dit zijn de tarieven voor de gb-ggz in 2021.
  • Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 90% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de Specialistische GGZ.
    Dit zijn de tarieven voor de g-ggz in 2021.

a. Tarief Overig (zorg)product
Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2021: € 98,00 per sessie.
Het tarief in mijn praktijk is 90% van dit maximum tarief.

b. Tarief zelfbetalers

  • Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is 90% van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de gb-ggz. Voor de tarieven in de gb-ggz zie onder a.
  • Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is 90% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de g-ggz. Voor de tarieven in de g-ggz zie onder a.

c. Voorwaarden en tarief no-show:
Het tarief voor no-show is: € 35,- per gemiste afspraak.
Zie ook de algemene betalingsvoorwaarden.

Afmelden


Bij verhindering dient u zich tijdig (dat wil zeggen uiterlijk 24 uur van tevoren) telefonisch of per email af te melden. Meldt u zich niet tijdig af  dan worden daarvoor kosten in rekening gebracht.

Klachtenregeling


Mocht u om één of andere reden ontevreden zijn over uw behandeling dan kunt u met uw klachten uiteraard allereerst bij mij terecht. Mocht uw klacht na overleg met mij nog niet uit de wereld zijn dan kunt u contact opnemen met de beroepsvereniging van vrijgevestigd psychotherapeuten, de LVVP.
Het telefoonnummer van de LVVP is 030-2364338. Website: lvvp.info

Kwaliteitsstatuut


Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Dit kwaliteitsstatuut kunt u hier in pdf-vorm bekijken: kwaliteitsstatuut Psychotherapiepraktijk Zuidoost

Privacystatement


Het Privacystatement van Psychotherapiepraktijk Zuidoost legt uit hoe de praktijk met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens


Psychotherapiepraktijk Zuidoost
Hr.K.Odink
Gezondheidscentrum Holendrecht
Niftrikhof 20, 1106 SB, Amsterdam

Telefoon: 088-299 21 37

E-mail: kodink@gazo.nl