Wat is psychotherapie?


Psychotherapie

Psychotherapie is een verzamelnaam voor verschillende behandelvormen die de bedoeling hebben om mensen met hun psychische problemen te helpen.

Grofweg zijn er twee grote stromingen in de psychotherapie: de meer klachtgerichte, gedragsmatige therapieën en de meer op de beleving en het gevoel van de cliënt gerichte therapieën.
Overigens hebben beide richtingen de bedoeling mensen met hun klachten en problemen te helpen. Alleen de ingang is anders.
Psychotherapie is een woord dat samengesteld is uit twee Griekse woorden: πσγχη en θεραπευω, die ‘ziel’ of ‘geest’ en ‘genezen’ betekenen. Idealiter is de psychotherapie er dus op gericht om de mensen geestelijk te genezen.

Mijn opleiding en manier van werken hebben hun wortels in de Client centered  psychotherapie (van de Amerikaan Carl Rogers). Voor hem stond de beleving van cliënten voorop. Als je het menselijk functioneren opdeelt in denken, voelen en handelen is de (cognitieve) gedragstherapie meer gericht op het denken en handelen  en de clientcentered therapie meer op het gevoelsleven van de mens.
Door mijn ervaringen als psycholoog bij TNT en KPN en mijn lange ervaring in de eigen praktijk heb ik een eigen vorm van werken ontwikkeld die direct, praktisch en klachtgericht is, maar waarin tegelijkertijd ook veel aandacht is voor de beleving van de cliënt.
Psychotherapie gaat over genezing of heling. Het doel van de psychotherapie is dus volgens mij niet alleen het mensen helpen bij hun klachten, hoewel dat natuurlijk belangrijk is, maar genezing of heling.
Mijn behandeling richt zich daarbij zo mogelijk op de hele persoon, het wezenlijke, authentieke zelf van die persoon, omdat ik denk dat echte genezing daar vandaan komt.

Voor welke klachten kunt u in de praktijk terecht:


  • Angstklachten
  • Sombere stemming, depressie
  • Traumatische ervaringen, waaronder seksueel misbruik
  • Identiteitsproblemen ( wie ben ik, wat wil ik in mijn leven?)
  • Werkproblemen (overspanning, burnout)
  • Persoonlijkheidsproblemen ( langdurige problemen in het leven en/of in de relatie met andere mensen)

Werkwijze


Na de aanmelding voer ik meestal twee intakegesprekken waarin ik een inschatting maak van uw klachten. Het is mogelijk dat ik daarbij nog een vragenlijst op de computer afneem.
Na de intakegesprekken volgt een indicatiestelling, dat wil zeggen: een inschatting van de juiste behandeling, de juiste zorg voor uw probleem of klacht. De mogelijkheid bestaat dat deze indicatiestelling (uiteraard anoniem) met een aantal collega’s in een zogenaamde intervisiegroep wordt doorgesproken. Dit is om te toetsen of de juiste insteek wordt gemaakt voor uw problematiek.
Na de intakegesprekken zal ik een behandelplan opstellen dat met u besproken wordt.
Daarin zal ik proberen aan te geven welke behandeling het beste bij uw klachten past.
De duur van de therapie is van tevoren moeilijk in te schatten.
Bent u verwezen in de Generalistische Basis GGZ dan mag de behandeling maximaal 10 gesprekken in beslag nemen.
Bent u verwezen in de Specialistische GGZ dan mag de behandeling langer duren.